สสอ.เมืองปัตตานี ร่วมกับ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ,กลุ่มงานสุขศึกษา ,กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิ วิทยาคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) และกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์
29 DE 2566 - 29 DE 2566

01 December 2566

ผู้ชม 138 ครั้ง

Engine by shopup.com