สสอ. เมืองปัตตานี ร่วมเป็นพี่เลี้ยงการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์
22 NO 2566 - 22 NO 2566

29 November 2566

ผู้ชม 85 ครั้ง

Engine by shopup.com