สสอ. เมืองปัตตานี ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส สสจ. ปัตตานี และรพ.สต. รูสะมิแล ลงสอบสวนโรคเรื้อนรายใหม่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์
24 NO 2566 - 24 NO 2566

29 November 2566

ผู้ชม 140 ครั้ง

Engine by shopup.com