สสอ. เมืองปัตตานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ CUP เมืองปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์
20 NO 2566 - 20 NO 2566

       วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นำโดยนางอุษา เบ็ญจลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ CUP เมืองปัตตานี โดยมีนายแพทย์รุซตา สาและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายแพทย์พรสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี นายแพทย์พรชัย ประเสริฐวชิรากุล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปัตตานี และคณะทำงานการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ CUP เมืองปัตตานี 
       ภายในการประชุมมีการนำเสนอ และติดตามสถานการณ์ของโรคที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ของอำเภอเมืองปัตตานี ได้แก่ สถานการณ์โรคไอกรน สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สถานการณ์โรคเรื้อน และสถานการณ์โรควัณโรค เป็นต้น ทั้งนี้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และพิจารณาโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเสนองบประมาณสนับสนุน เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป

21 November 2566

ผู้ชม 145 ครั้ง

Engine by shopup.com