สสอ. เมืองปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ บ้านเลขที่ ๓๒/๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์
17 NO 2566 - 17 NO 2566

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นำโดยนางอุษา เบ็ญจลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ละเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมนายอรรถพล รักษาชล ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ บ้านเลขที่ ๓๒/๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอเมืองปัตตานี มอบหมายให้นายอลงกรณ์ คลังข้อง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ อำเภอเมืองปัตตานี เป็นผู้แทนมอบกล่องยาพระราชทาน และมอบปัจจัยยังชีพ ให้กับผู้ป่วย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองปัตตานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลรูสะมิแล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลรูสะมิแล เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ดูแล และผู้ป่วยในการดำเนินชีวิตต่อไป

21 November 2566

ผู้ชม 175 ครั้ง

Engine by shopup.com