วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร และ ค่านิยม

วิสัยทัศน์


องค์กรสามัคคี บริการดีมีมาตรฐาน ประส่วนส่วนร่วมจากชุมชนนำคนอำเภอเมืองสูสุขภาพดีที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง

 

วัฒนธรรมองค์กร


"รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจจิตบริการ ทำงานเป็นทีม"

 

ค่านิยม


FAST (รวดเร็ว)

F = Facilitation การเอื้ออำนวยความสะดวก

A = Activeness ความขยันตั้งใจต่อการทำงาน

S = Responsiveness การปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว

T = Teamwork and Technology การทำงานเป็นทีมและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


29 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 299 ครั้ง

Engine by shopup.com