สสอ. เมืองปัตตานี ลงพื้นที่ร่วมภารกิจติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจ ณ หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลาหมอ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์
20 NO 2566 - 20 NO 2566

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นำโดยนางอุษา เบ็ญจลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี นายหวันมูฮำมัดรุสดี เจะอาแว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และนายวันอัลบาซิร แวนาแว นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมภารกิจติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจ นำทีมโดยนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอเมืองปัตตานี ทีมปลัดอำเภอเมืองปัตตานี ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านบางปลาหมอ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีร้องขอความช่วยเหลือให้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม รวมถึงปรับสภาพภูมิทัศน์ที่พักอาศัย และมอบปัจจัยยังชีพสำหรับใช้ในครัวเรือน 

21 November 2566

ผู้ชม 145 ครั้ง

Engine by shopup.com