สสอ. เมืองปัตตานี ร่วมกับ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ปัตตานี และกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร "สถานที่จำหน่ายอาหาร" ณ ร้านดาหลา ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์
06 NO 2566 - 06 NO 2566

07 November 2566

ผู้ชม 510 ครั้ง

Engine by shopup.com